Tin Dự án / Đề án
Thông báo tổ chức khóa tập huấn của SEAMEO VOCTECH năm 2015
Thông báo tổ chức khóa tập huấn của SEAMEO VOCTECH năm 2015(13-05)
Tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT hỗ trợ mục tiêu củng cố và hoàn thiện mạng lưới trường PTDTNT
Thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3335/ BGDĐT-KHTC ngày 20/5/2013 về việc hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch.(14-08-13)
Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS và THPT năm 2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng và phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS và THPT năm 2013. Thông tin cụ thể về khóa bồi dưỡng:(29-07-13)
Thông báo kết quả hội nghị triển khai Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN)
Ngày 23/3/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 28/3/2013 tại Thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam. (14-05-13)
Nhắc nộp báo cáo kết quả 2 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
Ngày 22/3/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1874/BGDĐT-CSVCTBTH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố về việc báo cáo kết quả 2 năm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (25-04-13)
THÔNG BÁO
Hội nghị trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2016 cấp tỉnh, thành phố trực..(30-06)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ(30-06)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2015(29-06)
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm học..(29-06)
Thông báo kết quả tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN đợt 1 năm..(26-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Tin Dự án / Đề án