Cải cách hành chính
Quyết định số 1102/QĐ-BGDĐT v/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(12-04)
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo(11-04)
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016(22-03)
Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông
Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông(22-03)
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 6296/QĐ-BGDĐT v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(24-02)
THÔNG BÁO
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Thông báo đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016(22-01)
Kết quả Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông..(06-12-15)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cải cách hành chính